Travis ble BIR på Støren 31.08.2014. Han ble også Best In Show av pudlene.